Zogenoemde Lotusslachtoffers worden ingezet bij cursussen en examens van hulpverleners en bij EHBO- en rampenoefeningen. Hierbij acteren zij alsof hun echt een ongeval of ziekte is overkomen. Grime en nagespeeld gedrag zorgen voor een zo realistisch mogelijke oefensituatie.

Onze lotussen zijn enthousiast, zeer professioneel en onder andere gespecialiseerd in trauma casussen.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Wij hebben een samenwerkingsverband met Training Innovations