De Nederlandse Reanimatie Raad certificeert zowel personen als instellingen. Door het volgen van onderwijs bij een gecertificeerde instructeur/instelling ben je verzekerd van een opleiding welke voldoet aan de criteria zoals die gesteld zijn door de Nederlandse Reanimatie Raad.

 

 

 

 

 

 

In Nederland is het volgen van een opleiding voor iedere bedrijfshulpverlener door de Arbeidsomstandighedenwet verplicht gesteld. Onafhankelijk waar een opleiding is gevolgd, is het voor een bedrijfshulpverlener mogelijk een vakbekwaamheidscertificaat te halen om aan te kunnen tonen dat de benodigde kennis en vaardigheden worden beheerst en de vereiste competentie is bereikt.

Officieel geaccepteerde vakbekwaamheidscertificaten worden uitgegeven volgens ISO 17024 door een certificatie-instelling. Deze certificaten zijn daardoor zowel in Nederland (volledig) als internationaal (behoudens soms afwijkende wettelijke bepalingen) geaccepteerd.

NIKTA is de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten BHV en Acute Zorg uitgeeft volgens de internationale standaard.

Een opleider kan zich door NIKTA laten erkennen als exameninstituut voor het afnemen van de Acute Zorg- (EHBO) of BHV-examens onder de NEN-EN-ISO/IEC 17024. Zij dienen hiervoor een certificatieovereenkomst aan te gaan waarin het examenproces is geregeld. Nadat zij voldoen aan alle eisen die hierin zijn opgenomen, wordt het kwaliteitssysteem voor de examens beoordeeld. Op basis van deze beoordeling wordt er een procescertificaat voor de uitvoering van de Acute Zorg- en/of BHV-opleidingen en het afnemen van de daarbij behorende examens afgegeven. Voor de geldigheid van dit certificaat dient de opleider continu te voldoen aan de eisen van Nikta. Zij bewaken de kwaliteit van deze opleider het gehele jaar door.

Je kunt er van uitgaan dat de professionaliteit van ons als opleidingsinstituut door Nikta is goedgekeurd. De competenties van de docenten/examinatoren worden continu gemonitord.

Het examen, inclusief de beoordeling van de competenties van de kandidaten, vindt op een door Nikta voorgeschreven wijze plaats.