Wat is BHV

Wat is BHV (bedrijfshulpverlening) nu eigenlijk en wat moet je als werkgever doen? Bedrijfshulpverlening betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie. Deze BHV ’ers komen in actie wanneer de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en eventuele bezoekers gevaar loopt. Hun taak is om letsel en schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Elke werkgever is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV ’er zijn.

Cursus en prijzen

BHV basis 2 dagen

BHV basis 1 dag + E-learning

BHV herhaling  1 dag

Kinder-BHV basis 2 dagen

Kinder-BHV basis 1 dag + E-learning

Kinder-BHV herhaling  1 dag

Vraag naar onze scherpe offerte

Hoe veel BHV ‘ers

In de Arbowet van vóór 2007 stond beschreven dat op elke 50 medewerkers tenminste 1 BHV ‘er aanwezig moest zijn. Toen de Arbowet in 2007 werd aangepast, is deze regel komen te vervallen. Nu staat erin dat organisaties verplicht zijn om voldoende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV ‘ers moet je rekening houden met de grootte van je organisatie en de veiligheidsrisico’s die bij de organisatie horen. Dit wordt bepaald met gegevens uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarom is het aantal BHV ‘ers niet wettelijk vastgelegd. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Taken van de BHV ‘er

  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen
  • Brand bestrijden en de gevolgen van de brand beperken
  • Alarmeren en evacueren van werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties
  • Inroepen van professionele hulp (brandweer, politie, ambulance etc.)

Opleidingseisen BHV ‘er

De wet schrijft voor dat BHV ‘ers snel en adequaat moeten kunnen handelen bij calamiteiten en daar ook dusdanig voor opgeleid moeten zijn. Daarnaast moeten zij regelmatig nageschoold worden, zodat de kennis en vaardigheden op peil blijven. Herhaling is elk jaar vereist.

Voor deze opleiding hebben een samenwerkingsverband met Training Innovations